REF TECH är en avdelning inom Svenska Rotor Maskiner International AB för kyl- och värmepump-system. Denna avdelning härstammar från Refrigeration Technology of Scandinavia AB, som förvärvades av Svenska Rotor Maskiner 2007.

Våra kunder är stat och kommun, livsmedelsindustri och distributörer, kemiska och processindustrin och energidistributörer. Listan kan göras lång, men det vanligaste är att använda en anläggning som är långsiktigt, ekonomiskt effektiv och har en låg påverkan på miljön.

Vi erbjuder installationer med både standardiserade enheter (t.ex. kylaggregat, värmepumpar), skräddarsydda enheter eller helt skräddarsydda system. En djup kunskap inom olika kylapplikationer säkerställer rätt lösning.

Våra tjänster täcker självklart installationerav våra produkter, men också systematiskt underhåll, felsökning, reparationer, etc. av andra system som ingår i våra åtaganden.

Kontakta oss så kan vi diskutera ditt projekt.