Applikationer

- Isbanor

- Livsmedelsindustrier

- Proccessindustier

- Värmepumpar

- Gasåtervinning

- Energiåtervinning

- Gaskompression